Navigation Menu+

Oude hersenen

13 december 2008 door in Blogger |

York en de directe omgeving heeft een lange bewoningsgeschiedenis, met sporen van akkers en wegen die uit de IJzertijd stammen. Tijdens de uitgebreide opgravingen die er nu aan de gang zijn voor de uitbreidingsplannen van de universiteit is recent een schedel gevonden. Deze lag in een eigen modderige kuil. In de schedel bleek een gelige substantie aanwezig. Direct na de vondst is contact gelegd met het ziekenhuis van York, waar een CT-scan prachtige beelden van de inhoud van de schedel weergaf. De gelige substantie blijken hersenen. Dat is een opmerkelijk resultaat, want hersenen vergaan meestal snel, je mag blij zijn als archeoloog een complete schedel te vinden. Dit blijken dus de oudste Britse grijze cellen te zijn.

Tags: