Navigation Menu+

Hondjes

28 februari 2010 door in Blogger | 2 reacties

Wat hebben kleine hondjes en wolven gemeen? IGF1, een insuline-achtige groei factor, als je de afkorting vertaald. Dit gen houdt verband met de variatie in omvang van honden. Alle kleine honden bezitten dit IGF1 of Intron 2 gen, maar grote hondenrassen zelden of nooit. Onderzoekers Melissa Gray, Nathan Sutter, Elaine Ostrander en Robert Wayne ontdekten dat dit gen afstamt van de grijze wolven uit het Midden-Oosten. Zij onderzochten een grote wolvenpopulatie om de afstamming van de hond van de wolf in kaart te brengen, en dan vooral de kleine rassen.
Grijze wolven uit het Midden-Oosten blijken genetisch gezien daar vanaf de prehistorie vrijwel onveranderd continu geleefd te hebben. Kleine hondjes hebben echter een genetische mutatie, die bij de wolven totaal ontbreekt en die pas ontstaan is na de domesticatie van de hond. Omdat alle kleine hondjes dezelfde mutatie in zich hebben, is het aannemelijk dat deze mutatie al vroeg in het domesticatieproces optrad.
De onderzoekers tonen aan dat het kleine hondentype nauw verwant is aan de grijze wolven in het Midden-Oosten. Hun moleculair onderzoek lijkt in overeentstemming met archeologisch onderzoek naar de evolutie van kleine hondjes ter plekke.

Nou heb ik nog een vraag over. Hoe zit dat met de Korte en Lange Poten van de kleine hondjes? In Den Haag hebben ze daar zelfs straten naar vernoemd. En The Finer Points of Sausage Dogs geeft er geen antwoord op. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Finer_Points_of_Sausage_Dogs

2 Reacties

  1. Kleine honden verwant aan wolven, dat had ik serieus nooit kunnen bedenken. Zo gezien moet ik mijn blik op kleine hondjes eens herzien, die -sorry ik weet dat je er 1 hebt- vind ik echt niks, maar dat zal zijn omdat de hele familie van 'het grotere werk' is. Van bouviers tot airedaeles. Een iets kleinere maat en favoriet momenteel is een Schapendoes, superintelligent en komisch.

  2. Wij zijn begonnen met een Cocker Spaniel, maar deze is nog een stuk grappiger. Echt ongelofelijk. Hij weet namelijk niet dat hij klein is en op korte pootjes staat :-).

Tags: