Navigation Menu+

Disclaimer

Wij hebben zo zorgvuldig mogelijk rekening gehouden met het copyright van derden en vermelden bronnen waar dat mogelijk en wenselijk is. Het kan natuurlijk toch voorkomen dat een bron niet of niet correct vermeld is.

Vindt u dat uw rechten geschonden zijn, neem dan gerust contact op met Lizet Kruyff zodat problemen voorkomen kunnen worden.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Eventuele persoonsgegevens die op deze website binnenkomen worden alleen gebruikt om naar u persoonlijk te kunnen rageren. Ze zullen niet worden verzameld, opgeslagen of aan derden worden doorgegeven. Wij hebben getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met Lizet Kruyff.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Lizet Kruyff heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Lizet Kruyff houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.